Reforma edukacji

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - link do informacji o reformie edukacji

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji